Posted in Alkotmányjog & Biztosítás Gépjármű-felelősségbiztosítás

Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt fogalmazott meg a KGfB biztosítók “igazolható módon” teljesítendő megintési és értesítési kötelezettségéről

  Az Alkotmánybíróság elutasította a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói indítványt, ugyanakkor megállapította, hogy a törvény alkalmazása során a jogbiztonságból…

Tovább... Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt fogalmazott meg a KGfB biztosítók “igazolható módon” teljesítendő megintési és értesítési kötelezettségéről
Posted in Alkotmányjog & Biztosítás Felügyeleti Jog

A Kúria után az Alkotmánybíróság sem találta alaptörvény-ellenesnek a Magyar Nemzeti Bank értelmezési gyakorlatát, mely szerint a befolyásszerzéshez felhasználni kívánt pénzügyi forrás törvényes eredetét a megszerzéstől a felhasználásig igazolni kell

Miután a Bit. és a Hpt. szó szerint ugyanúgy szabályozza a hatályuk alá tartozó szervezetekben való befolyásoló részesedésszerzés engedélyezési feltételei között a pénzügyi forrás törvényes…

Tovább... A Kúria után az Alkotmánybíróság sem találta alaptörvény-ellenesnek a Magyar Nemzeti Bank értelmezési gyakorlatát, mely szerint a befolyásszerzéshez felhasználni kívánt pénzügyi forrás törvényes eredetét a megszerzéstől a felhasználásig igazolni kell
Posted in Alkotmányjog & Biztosítás Biztosítók Reorganizációja Felügyeleti Jog

A francia alkotmánybíróság megsemmisítette a fizetési nehézséggel küzdő biztosítók állományának kényszerátruházását lehetővé tevő törvényi rendelkezéseket, mert azok sértik a biztosítók tulajdonhoz való jogát

A francia alkotmánybíróság 2015. február 6. napján hozott határozatában alkotmányellenesnek nyilvánította a Pénzügyi és Tőkepiaci Törvény (Code monétaire et financier, CMF) L 612-33 §5 számú…

Tovább... A francia alkotmánybíróság megsemmisítette a fizetési nehézséggel küzdő biztosítók állományának kényszerátruházását lehetővé tevő törvényi rendelkezéseket, mert azok sértik a biztosítók tulajdonhoz való jogát
Posted in Alkotmányjog & Biztosítás Tisztességtelen Szerződési Feltételek

Az Alkotmánybíróság visszautasította az ügyész közérdekű keresetindítási jogával kapcsolatos alkotmányjogi panaszt

Az indítványozó a Ptké. II. 5. § a) pontja alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól alkotmányjogi panasz keretében, a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.842/2009/10. számú ítéletével összefüggésben, melyet…

Tovább... Az Alkotmánybíróság visszautasította az ügyész közérdekű keresetindítási jogával kapcsolatos alkotmányjogi panaszt
Posted in Alkotmányjog & Biztosítás Versenyjog & Biztosítás

Nem alkotmányellenes, hogy a GVH rajtaütésszerű helyszíni szemléjét jóváhagyó bírói határozat ellen nincs jogorvoslat

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Tpvt. 65/A. § (3) bekezdésének harmadik mondata, mely szerint a rajtaütésszerű helyszíni szemlét jóváhagyó előzetes bírói határozat ellen fellebbezésnek és felülvizsgálatnak nincs helye, nem…

Tovább... Nem alkotmányellenes, hogy a GVH rajtaütésszerű helyszíni szemléjét jóváhagyó bírói határozat ellen nincs jogorvoslat