Posted in Alkotmányjog & Biztosítás Tisztességtelen Szerződési Feltételek

Az Alkotmánybíróság visszautasította az ügyész közérdekű keresetindítási jogával kapcsolatos alkotmányjogi panaszt

Az indítványozó a Ptké. II. 5. § a) pontja alkotmányellenességének megállapítását és megsemmisítését kérte az Alkotmánybíróságtól alkotmányjogi panasz keretében, a Fővárosi Ítélőtábla 6.Pf.21.842/2009/10. számú ítéletével összefüggésben, melyet…

Tovább... Az Alkotmánybíróság visszautasította az ügyész közérdekű keresetindítási jogával kapcsolatos alkotmányjogi panaszt
Posted in EUB joggyakorlat & biztosítás Tisztességtelen Szerződési Feltételek

Magyar vonatkozású ügyben mondta ki az Európai Közösségek Bírósága, hogy hivatalból kell vizsgálni és figyelembe venni a szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét kikötő, fogyasztói szerződés részévé váló ÁSzF tisztességtelenségét – Ítélet a C-243/08. számú Pannon GSM ügyben

Az Európai Közösségek Bírósága (EKB) a C-243/08 számú Pannon GSM ügyben a közelmúltban hozott döntést a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK Irányelv…

Tovább... Magyar vonatkozású ügyben mondta ki az Európai Közösségek Bírósága, hogy hivatalból kell vizsgálni és figyelembe venni a szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét kikötő, fogyasztói szerződés részévé váló ÁSzF tisztességtelenségét – Ítélet a C-243/08. számú Pannon GSM ügyben