Posted in Életbiztosítás EUB joggyakorlat & biztosítás

Az Európai Unió Bírósága olyan ítéletet hozott az életbiztosítások szerződőit megillető elállási jog hatékony érvényesülése érdekében, ami azon túl, hogy feszegeti a tagállami magánjogok dogmatikáját, megrengetheti a biztosítókat

Az Európai Unió Bírósága az osztrák nemzeti bíróságok előzetes döntéshozatal iránti kérelmei alapján a C-355/18, C-356/18, C-357/18, és C-479/18 számú egyesített ügyekben hozott ítéletében markáns…

Tovább... Az Európai Unió Bírósága olyan ítéletet hozott az életbiztosítások szerződőit megillető elállási jog hatékony érvényesülése érdekében, ami azon túl, hogy feszegeti a tagállami magánjogok dogmatikáját, megrengetheti a biztosítókat
Posted in Adójog & Biztosítás EUB joggyakorlat & biztosítás Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

A külföldi vállalkozás és az EU tagállambeli, HÉA csoporthoz tartozó fióktelepe közötti ügylet forgalmi adó szempontú minősítése – Ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága a C-7/13 Skandia America Corporation ügyben

Forgalmi adó ügyben az utóbbi évek egyik legjelentősebb ítéletét hozta az EuB a C-7/13 Skandia America Corporation ügyben. A 2014. szeptember 17. napján kihirdetett ítéletében…

Tovább... A külföldi vállalkozás és az EU tagállambeli, HÉA csoporthoz tartozó fióktelepe közötti ügylet forgalmi adó szempontú minősítése – Ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága a C-7/13 Skandia America Corporation ügyben
Posted in EUB joggyakorlat & biztosítás

Újabb ítéletében erősítette meg az Európai Unió Bírósága, hogy a díjmeghatározás szabadsága nem korlátoktól mentes joga a közösségi biztosítóknak a nem-életbiztosítás területén

A hatályos bonus-malus rendelet felügyeleti értelmezése tárgyában a hazai kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási piacon a közelmúltban kialakult vita kimenetele és a bonus-malus rendszer fenntarthatósága szempontjából sem jelentéktelen…

Tovább... Újabb ítéletében erősítette meg az Európai Unió Bírósága, hogy a díjmeghatározás szabadsága nem korlátoktól mentes joga a közösségi biztosítóknak a nem-életbiztosítás területén
Posted in Biztosításközvetítés EUB joggyakorlat & biztosítás Légiközlekedés & Biztosítás

Internetes repülőjegy értékesítési folyamatba integrált biztosításkötés ügyében mondta ki az Európai Unió Bírósága, hogy ott ahol a fogyasztó kifejezett nyilatkozatához kötött a többletszolgáltatás igénybe vétele, az opt-out lehetőség felkínálása nem kielégítő

Ítéletet hozott az Európai Bíróság az eBookers.com Deutschland GmbH vs. BVV ügyben (C-112/11), melyben kimondta, hogy az interneten történő repülőjegy értékesítés során a repülőút értékesítője…

Tovább... Internetes repülőjegy értékesítési folyamatba integrált biztosításkötés ügyében mondta ki az Európai Unió Bírósága, hogy ott ahol a fogyasztó kifejezett nyilatkozatához kötött a többletszolgáltatás igénybe vétele, az opt-out lehetőség felkínálása nem kielégítő
Posted in EUB joggyakorlat & biztosítás

Ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága az utazásszervezők inszolvencia biztosításának értelmezése tárgyában

A C-134/11. számú Jürgen Blödel-Pawlik v. HanseMerkur Reiseversicherung AG ügyben az Európai Unió Bírósága (EuB) megállapította, hogy a szervezett utazási formákról szóló, 1990. június 13-i…

Tovább... Ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága az utazásszervezők inszolvencia biztosításának értelmezése tárgyában
Posted in Adójog & Biztosítás EUB joggyakorlat & biztosítás

A biztosítási állomány-átruházások HÉA-mentességének megítélése tárgyában kiemelkedő jelentőségű ítéletet hozott az Európai Közösségek Bírósága

A C 242/08. számú Swiss Re ügyben az Európai Közösségek Bírósága kimondta, hogy az élet viszontbiztosítási szerződések állományának visszterhes átruházása nem felel meg az ÁFA…

Tovább... A biztosítási állomány-átruházások HÉA-mentességének megítélése tárgyában kiemelkedő jelentőségű ítéletet hozott az Európai Közösségek Bírósága
Posted in EUB joggyakorlat & biztosítás Tisztességtelen Szerződési Feltételek

Magyar vonatkozású ügyben mondta ki az Európai Közösségek Bírósága, hogy hivatalból kell vizsgálni és figyelembe venni a szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét kikötő, fogyasztói szerződés részévé váló ÁSzF tisztességtelenségét – Ítélet a C-243/08. számú Pannon GSM ügyben

Az Európai Közösségek Bírósága (EKB) a C-243/08 számú Pannon GSM ügyben a közelmúltban hozott döntést a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK Irányelv…

Tovább... Magyar vonatkozású ügyben mondta ki az Európai Közösségek Bírósága, hogy hivatalból kell vizsgálni és figyelembe venni a szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét kikötő, fogyasztói szerződés részévé váló ÁSzF tisztességtelenségét – Ítélet a C-243/08. számú Pannon GSM ügyben