Posted in Alkotmányjog & Biztosítás Felügyeleti Jog

A Kúria után az Alkotmánybíróság sem találta alaptörvény-ellenesnek a Magyar Nemzeti Bank értelmezési gyakorlatát, mely szerint a befolyásszerzéshez felhasználni kívánt pénzügyi forrás törvényes eredetét a megszerzéstől a felhasználásig igazolni kell

Miután a Bit. és a Hpt. szó szerint ugyanúgy szabályozza a hatályuk alá tartozó szervezetekben való befolyásoló részesedésszerzés engedélyezési feltételei között a pénzügyi forrás törvényes…

Tovább... A Kúria után az Alkotmánybíróság sem találta alaptörvény-ellenesnek a Magyar Nemzeti Bank értelmezési gyakorlatát, mely szerint a befolyásszerzéshez felhasználni kívánt pénzügyi forrás törvényes eredetét a megszerzéstől a felhasználásig igazolni kell
Posted in Felügyeleti Jog Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

Elvi jelentőségű állásfoglalásában a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy az informatikai rendszerek biztonságával és azok tanúsíttatásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések nem tartoznak a General Good („közjó”) védelme érdekében betartandó magyar jogszabályok közé és így azok nem vonatkoznak a tagállami (külföldi) biztosítók magyarországi fióktelepeire

Magyarország Európai Uniós csatlakozása óta sok esetben megtapasztalhatta a hazai biztosítási szektor, hogy még a közösségi szinten harmonizált jogterületeken is adódhatnak olyan jelentős különbségek az…

Tovább... Elvi jelentőségű állásfoglalásában a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy az informatikai rendszerek biztonságával és azok tanúsíttatásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések nem tartoznak a General Good („közjó”) védelme érdekében betartandó magyar jogszabályok közé és így azok nem vonatkoznak a tagállami (külföldi) biztosítók magyarországi fióktelepeire
Posted in Biztosításközvetítés Felügyeleti Jog

A szerződő fél (block policy holder) biztosításközvetítői minősége csoportos biztosítások esetén – Paradigmaváltás körvonalazódik az MNB értelmezési gyakorlatában

Új irányokat nyithat és a meglévő piaci konstrukciók felülvizsgálatát indíthatja el az a látszólag ellentmondásos, szakmai szempontból kifogásolható felügyeleti állásfoglalás, mely a Magyar Nemzeti Bank…

Tovább... A szerződő fél (block policy holder) biztosításközvetítői minősége csoportos biztosítások esetén – Paradigmaváltás körvonalazódik az MNB értelmezési gyakorlatában
Posted in Alkotmányjog & Biztosítás Biztosítók Reorganizációja Felügyeleti Jog

A francia alkotmánybíróság megsemmisítette a fizetési nehézséggel küzdő biztosítók állományának kényszerátruházását lehetővé tevő törvényi rendelkezéseket, mert azok sértik a biztosítók tulajdonhoz való jogát

A francia alkotmánybíróság 2015. február 6. napján hozott határozatában alkotmányellenesnek nyilvánította a Pénzügyi és Tőkepiaci Törvény (Code monétaire et financier, CMF) L 612-33 §5 számú…

Tovább... A francia alkotmánybíróság megsemmisítette a fizetési nehézséggel küzdő biztosítók állományának kényszerátruházását lehetővé tevő törvényi rendelkezéseket, mert azok sértik a biztosítók tulajdonhoz való jogát
Posted in Felügyeleti Jog

Büntetett a PSzÁF a deviza alapú gépjárműhitelekhez kapcsolódó ún. beépített casco biztosítások devizában felszámított díja miatt

A PSzÁF 20 millió forint bírságot szabott ki a Lombard Lízing Zrt-re, amiért az devizában számította fel fogyasztóival szemben a járművek forintban megállapított casco díját….

Tovább... Büntetett a PSzÁF a deviza alapú gépjárműhitelekhez kapcsolódó ún. beépített casco biztosítások devizában felszámított díja miatt
Posted in Felügyeleti Jog Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

A Fővárosi Ítélőtábla értelmezte a PSzÁF külföldi biztosítói fióktelepekkel kapcsolatos hatásköri szabályait

Az ASTRA Biztosító magyarországi fióktelepének keresete alapján indult közigazgatási perben, a Fővárosi Ítélőtába megállapította, hogy a Bit. 210. §-ának ún. lépcsőzetes eljárásra vonatkozó hatásköri szabályai…

Tovább... A Fővárosi Ítélőtábla értelmezte a PSzÁF külföldi biztosítói fióktelepekkel kapcsolatos hatásköri szabályait
Posted in Biztosításközvetítés Felügyeleti Jog

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének álláspontja a közvetítői tevékenység egységes szabályozásának alapelveiről

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) 2008-ban vizsgálatot végzett a pénzügyi piacokon működő, egyre erőteljesebb súllyal rendelkező közvetítők (ügynökök) körében. A vizsgálat megállapította, hogy a…

Tovább... A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének álláspontja a közvetítői tevékenység egységes szabályozásának alapelveiről
Posted in Felügyeleti Jog

Lezárták a MÁV ÁBE kapcsán tett felügyeleti intézkedések szakmai vizsgálatát

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete lezárta azt a belső szakmai vizsgálatot, melyet a MÁV Általános Biztosító Egyesület kapcsán tett felügyeleti intézkedések célszerűségére, hatékonyságára és szakmai…

Tovább... Lezárták a MÁV ÁBE kapcsán tett felügyeleti intézkedések szakmai vizsgálatát