Büntetett a PSzÁF a deviza alapú gépjárműhitelekhez kapcsolódó ún. beépített casco biztosítások devizában felszámított díja miatt

A PSzÁF 20 millió forint bírságot szabott ki a Lombard Lízing Zrt-re, amiért az devizában számította fel fogyasztóival szemben a járművek forintban megállapított casco díját. A PSzÁF megtiltotta a jogsértő gyakorlat folytatását, egyúttal kötelezte a finanszírozót a törvénysértően beszedett mintegy 380 millió forint fogyasztók részére való visszafizetésére.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSzÁF) fogyasztóvédelmi célvizsgálatot folytatott le a Lombard Lízing Zrt-nél, mivel azt észlelte, hogy a pénzügyi vállalkozás deviza alapú gépjárműhitelei kapcsán a csoportos biztosítás keretében felmerülő casco díjakat devizában terhelte a fogyasztókra, holott a biztosítás forintalapú, s azt a Lombard Lízing is forintban fizeti a biztosítónak. A vizsgálat megállapította: a Lombard Lízing közel 14 ezer darab, casco biztosítási szerződéses módozatú szerződésénél azért számított fel magasabb kamatot (kamatfelárat), mert az érintett fogyasztóknak a tőke- és kamattartozás mellett a casco díját is deviza alapon kellett megfizetniük.

A PSzÁF által közzétett sajtóközlemény leszögezi: a Hpt. 2011. szeptember 29-i módosítása óta – a fogyasztók vagyoni érdekeinek védelme, anyagi kockázatuk csökkentése érdekében – fogyasztói hitelszerződéseknél a pénzügyi intézmények csak kivételes esetben számíthatják fel devizában a díjakat és költségeket, márpedig e szigorú feltételek a Lombard Lízing által terhelt casco díj esetében nem álltak fenn.

Mivel a jogsértést a Lombard Lízing a fogyasztók széles körét érintően, huzamosabb időn át valósította meg, a PSzÁF 20 millió forint fogyasztóvédelmi bírságot szabott ki a pénzügyi vállalkozásra, és eltiltotta a jogsértő magatartás folytatásától. A felügyeleti határozat kötelezte a társaságot arra is: 2013. augusztus 31. napjáig fizesse vissza az érintett fogyasztóknak a tőlük jogtalanul beszedett mintegy 380 millió forintot.

Miután a PSzÁF – következetes gyakorlatának megfelelően – ebben az ügyben is csak a határozata rendelkező részét publikálta, ezért nem lehet megállapítani, hogy a Hpt. 210. § (5a) bekezdésének alkalmazása során a PSzÁF mennyiben tulajdonított jelentőséget annak, hogy a Lombard Lízing nem külön költségként, hanem a kamat részeként számította fel a beépített casco biztosítás díját. A Hpt. hivatkozott rendelkezésének 2011. november 15. napjától hatályos rendelkezése szerint ugyanis, a fogyasztóval kötött deviza alapú hitel-, vagy kölcsön szerződések esetében a pénzügyi intézmény kizárólag azokat a költségeket és díjakat számíthatja fel devizában, amelyek az adott szerződés teljesítésének és fenntartásának érdekében a deviza forrás megszerzésével közvetlenül kapcsolatban állnak, ide értve a kamat jellegű kezelési költséget és a deviza alapú hitel- vagy kölcsöntartozás mindenkori összegéhez igazodó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatással kapcsolatos költséget, amennyiben a hitelintézetet terhelő biztosítási díj is deviza alapú. Nem számolható fel a fogyasztó számára devizában a szerződéskötéssel, a levelezéssel, a kimutatások és igazolások előállításával, az ügyfelek látogatásával, a hitel monitoringgal, a felmondással, a fedezet értékbecslésével és cseréjével, a szerződés módosításával, a nem a deviza alapú hitel- vagy kölcsöntartozás mindenkori összegéhez igazodó hitelfedezeti biztosítási szolgáltatással, továbbá a hitelszerződés ügyintézésével és a kapcsolódó hitelszámla lezárásával kapcsolatos díj és költség.

A mostani ügy azért is érdemel kiemelt figyelmet, mert a PSzÁF határozata egyértelművé teszi: a beépített (csoportos) casco biztosítások díja, 2011. szeptember 29. után, a devizakölcsönök kamatában (kamatfelárként) sem fizettethető meg a fogyasztókkal deviza alapon, amennyiben a biztosítás díját maga a finanszírozó forintban fizeti.

Author: Dr. Molnár István