Posted in Adatvédelem & Közvetlen Üzletszerzés Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

A NAIH értelmezte a GDPR 37. cikkét és iránymutatást adott azzal kapcsolatban, hogy egy Magyarországon fióktelep formájában letelepedett biztosítói vállalkozáscsoport mikor és milyen feltételekkel dönthet közös adatvédelmi tisztviselő kinevezéséről

A külföldi székhelyű biztosítótársaságok magyarországi fióktelepei sokszor az anyabiztosító székhelye szerinti tagállam (home country) és a fióktelep letelepedése szerinti ún. fogadó tagállam (host country) jogi…

Tovább... A NAIH értelmezte a GDPR 37. cikkét és iránymutatást adott azzal kapcsolatban, hogy egy Magyarországon fióktelep formájában letelepedett biztosítói vállalkozáscsoport mikor és milyen feltételekkel dönthet közös adatvédelmi tisztviselő kinevezéséről
Posted in Biztosítók Reorganizációja Gépjármű-felelősségbiztosítás Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

Az ír Legfelsőbb Bíróság a fizetésképtelenné vált máltai székhelyű Setanta Insurance Company Limited ügyében megállapította, hogy a Setanta egykori ügyfelei által okozott károkért az ír nemzeti iroda (MIBI) nem köteles helytállni

Korábban a MÁV Általános Biztosító Egyesület és a román ASTRA biztosító fizetésképtelensége kapcsán a hazai joggyakorlatban is felmerült az a kérdés, hogy a MABISZ által…

Tovább... Az ír Legfelsőbb Bíróság a fizetésképtelenné vált máltai székhelyű Setanta Insurance Company Limited ügyében megállapította, hogy a Setanta egykori ügyfelei által okozott károkért az ír nemzeti iroda (MIBI) nem köteles helytállni
Posted in Felügyeleti Jog Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

Elvi jelentőségű állásfoglalásában a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy az informatikai rendszerek biztonságával és azok tanúsíttatásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések nem tartoznak a General Good („közjó”) védelme érdekében betartandó magyar jogszabályok közé és így azok nem vonatkoznak a tagállami (külföldi) biztosítók magyarországi fióktelepeire

Magyarország Európai Uniós csatlakozása óta sok esetben megtapasztalhatta a hazai biztosítási szektor, hogy még a közösségi szinten harmonizált jogterületeken is adódhatnak olyan jelentős különbségek az…

Tovább... Elvi jelentőségű állásfoglalásában a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy az informatikai rendszerek biztonságával és azok tanúsíttatásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések nem tartoznak a General Good („közjó”) védelme érdekében betartandó magyar jogszabályok közé és így azok nem vonatkoznak a tagállami (külföldi) biztosítók magyarországi fióktelepeire
Posted in Adójog & Biztosítás EUB joggyakorlat & biztosítás Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

A külföldi vállalkozás és az EU tagállambeli, HÉA csoporthoz tartozó fióktelepe közötti ügylet forgalmi adó szempontú minősítése – Ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága a C-7/13 Skandia America Corporation ügyben

Forgalmi adó ügyben az utóbbi évek egyik legjelentősebb ítéletét hozta az EuB a C-7/13 Skandia America Corporation ügyben. A 2014. szeptember 17. napján kihirdetett ítéletében…

Tovább... A külföldi vállalkozás és az EU tagállambeli, HÉA csoporthoz tartozó fióktelepe közötti ügylet forgalmi adó szempontú minősítése – Ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága a C-7/13 Skandia America Corporation ügyben
Posted in Joggyakorlat & Biztosítás Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

Kúriai iránymutatás a pénzügyi fióktelepek perbeli jogképessége tárgyában hozott 1/2012. PJE számú jogegységi határozat alkalmazhatóságáról

Elvi jelentőségű eseti döntésében adott iránymutatást a Kúria abban a kérdésben, hogy alkalmazható-e egy hatályon kívül nem helyezett jogegységi határozat, miután az alapjául szolgáló jogi…

Tovább... Kúriai iránymutatás a pénzügyi fióktelepek perbeli jogképessége tárgyában hozott 1/2012. PJE számú jogegységi határozat alkalmazhatóságáról
Posted in Felügyeleti Jog Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

A Fővárosi Ítélőtábla értelmezte a PSzÁF külföldi biztosítói fióktelepekkel kapcsolatos hatásköri szabályait

Az ASTRA Biztosító magyarországi fióktelepének keresete alapján indult közigazgatási perben, a Fővárosi Ítélőtába megállapította, hogy a Bit. 210. §-ának ún. lépcsőzetes eljárásra vonatkozó hatásköri szabályai…

Tovább... A Fővárosi Ítélőtábla értelmezte a PSzÁF külföldi biztosítói fióktelepekkel kapcsolatos hatásköri szabályait
Posted in Joggyakorlat & Biztosítás Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

Jogegységi döntést hozott a Kúria a pénzügyi fióktelepek perbeli jogképessége tárgyában

A Magyar Közlöny 2012. április 19-i számában (MK.2012.46.) került közlésre a Kúria 1/2012. PJE számú jogegységi határozata (a továbbiakban: PJE), mely szerint az ún. pénzügyi…

Tovább... Jogegységi döntést hozott a Kúria a pénzügyi fióktelepek perbeli jogképessége tárgyában
Posted in Joggyakorlat & Biztosítás Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

Iránymutató döntés a pénzügyi fióktelepek perképességével kapcsolatban

Az utóbbi időben vitatottá vált, hogy a külföldi bankok és biztosítók magyarországi fióktelepei rendelkeznek-e ún. perbeli jogképességgel, azaz perelhetnek-e, illetve perelhetők-e a magyar bíróságok előtt,…

Tovább... Iránymutató döntés a pénzügyi fióktelepek perképességével kapcsolatban