Posted in Alkotmányjog & Biztosítás Gépjármű-felelősségbiztosítás

Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt fogalmazott meg a KGfB biztosítók “igazolható módon” teljesítendő megintési és értesítési kötelezettségéről

  Az Alkotmánybíróság elutasította a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló törvény egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására irányuló bírói indítványt, ugyanakkor megállapította, hogy a törvény alkalmazása során a jogbiztonságból…

Tovább... Az Alkotmánybíróság alkotmányos követelményt fogalmazott meg a KGfB biztosítók “igazolható módon” teljesítendő megintési és értesítési kötelezettségéről
Posted in Gépjármű-felelősségbiztosítás

Jogszabálymódosítás útján a Pénzügyminisztérium egyértelművé tette, hogy biztosítási alkuszok is közreműködhetnek a nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási igazolvány (Zöldkártya) kinyomtatásában és az ügyfeleik rendelkezésére bocsátásában

A Magyar Nemzeti Bank következetes értelmezési gyakorlata eddig elvetette annak lehetőségét, hogy a biztosítók által kiállított és az üzembentartók biztosítási alkuszának elektronikus úton megküldött Zöldkártyát…

Tovább... Jogszabálymódosítás útján a Pénzügyminisztérium egyértelművé tette, hogy biztosítási alkuszok is közreműködhetnek a nemzetközi gépjármű-felelősségbiztosítási igazolvány (Zöldkártya) kinyomtatásában és az ügyfeleik rendelkezésére bocsátásában
Posted in Alkotmányjog & Biztosítás Felügyeleti Jog

A Kúria után az Alkotmánybíróság sem találta alaptörvény-ellenesnek a Magyar Nemzeti Bank értelmezési gyakorlatát, mely szerint a befolyásszerzéshez felhasználni kívánt pénzügyi forrás törvényes eredetét a megszerzéstől a felhasználásig igazolni kell

Miután a Bit. és a Hpt. szó szerint ugyanúgy szabályozza a hatályuk alá tartozó szervezetekben való befolyásoló részesedésszerzés engedélyezési feltételei között a pénzügyi forrás törvényes…

Tovább... A Kúria után az Alkotmánybíróság sem találta alaptörvény-ellenesnek a Magyar Nemzeti Bank értelmezési gyakorlatát, mely szerint a befolyásszerzéshez felhasználni kívánt pénzügyi forrás törvényes eredetét a megszerzéstől a felhasználásig igazolni kell
Posted in Adatvédelem & Közvetlen Üzletszerzés Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

A NAIH értelmezte a GDPR 37. cikkét és iránymutatást adott azzal kapcsolatban, hogy egy Magyarországon fióktelep formájában letelepedett biztosítói vállalkozáscsoport mikor és milyen feltételekkel dönthet közös adatvédelmi tisztviselő kinevezéséről

A külföldi székhelyű biztosítótársaságok magyarországi fióktelepei sokszor az anyabiztosító székhelye szerinti tagállam (home country) és a fióktelep letelepedése szerinti ún. fogadó tagállam (host country) jogi…

Tovább... A NAIH értelmezte a GDPR 37. cikkét és iránymutatást adott azzal kapcsolatban, hogy egy Magyarországon fióktelep formájában letelepedett biztosítói vállalkozáscsoport mikor és milyen feltételekkel dönthet közös adatvédelmi tisztviselő kinevezéséről
Posted in Biztosítók Reorganizációja Gépjármű-felelősségbiztosítás Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

Az ír Legfelsőbb Bíróság a fizetésképtelenné vált máltai székhelyű Setanta Insurance Company Limited ügyében megállapította, hogy a Setanta egykori ügyfelei által okozott károkért az ír nemzeti iroda (MIBI) nem köteles helytállni

Korábban a MÁV Általános Biztosító Egyesület és a román ASTRA biztosító fizetésképtelensége kapcsán a hazai joggyakorlatban is felmerült az a kérdés, hogy a MABISZ által…

Tovább... Az ír Legfelsőbb Bíróság a fizetésképtelenné vált máltai székhelyű Setanta Insurance Company Limited ügyében megállapította, hogy a Setanta egykori ügyfelei által okozott károkért az ír nemzeti iroda (MIBI) nem köteles helytállni
Posted in Biztosításközvetítés

A Magyar Nemzeti Bank állásfoglalásban értelmezte, hogy a Biztosítási Törvény kivételszabálya alapján a biztosítási alkuszok milyen értékesítési szituációban tekinthetnek el piacelemzési kötelezettségüktől

A Biztosítási Törvény egyik nagy áttörést hozó rendelkezése a Bit. 398. § (4) bekezdése volt, amely szűk körben ugyan, de kivételesen lehetővé tette / teszi…

Tovább... A Magyar Nemzeti Bank állásfoglalásban értelmezte, hogy a Biztosítási Törvény kivételszabálya alapján a biztosítási alkuszok milyen értékesítési szituációban tekinthetnek el piacelemzési kötelezettségüktől
Posted in InsureTech Légiközlekedés & Biztosítás

Egyedülálló blockchain alapú okosbiztosítási termékkel lépett piacra az AXA, amely egy repülőjárat késése esetén közvetlen, automatizált kárrendezést nyújt a biztosítottaknak

Új generációs biztosítási terméket vezetett be az AXA biztosító a közelmúltban. A “fizzy” névre hallgató szolgáltatás több szempontból is forradalmi: az elektronikus úton megkötött, blockchain-ben…

Tovább... Egyedülálló blockchain alapú okosbiztosítási termékkel lépett piacra az AXA, amely egy repülőjárat késése esetén közvetlen, automatizált kárrendezést nyújt a biztosítottaknak
Posted in Vagyonbiztosítás

A német pénzügyi felügyelet (BaFin) biztosítható kockázatnak tekinti a kiberzsarolás alapján követelt és fizetett váltságdíjakat

A német pénzügyi felügyelet (BaFin) 2017. szeptemberi, havonta megjelenő kiadványában a kiberzsarolás alapján kifizetett összegek (váltságdíjak) biztosíthatóságával kapcsolatos állásfoglalást tett közzé. A BaFin ezentúl engedélyezi,…

Tovább... A német pénzügyi felügyelet (BaFin) biztosítható kockázatnak tekinti a kiberzsarolás alapján követelt és fizetett váltságdíjakat
Posted in Adatvédelem & Közvetlen Üzletszerzés

Az Európai Unió új adatvédelmi rendeletének (GDPR) hatása a biztosítók és a biztosításközvetítők adatkezelési tevékenységére

A szemünk előtt és mindannyiunk aktív részvételével az arany és az olaj után az adat vált a gazdaság legjelentősebb erőforrásává. A világ öt legértékesebb tőzsdén…

Tovább... Az Európai Unió új adatvédelmi rendeletének (GDPR) hatása a biztosítók és a biztosításközvetítők adatkezelési tevékenységére
Posted in Felügyeleti Jog Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

Elvi jelentőségű állásfoglalásában a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy az informatikai rendszerek biztonságával és azok tanúsíttatásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések nem tartoznak a General Good („közjó”) védelme érdekében betartandó magyar jogszabályok közé és így azok nem vonatkoznak a tagállami (külföldi) biztosítók magyarországi fióktelepeire

Magyarország Európai Uniós csatlakozása óta sok esetben megtapasztalhatta a hazai biztosítási szektor, hogy még a közösségi szinten harmonizált jogterületeken is adódhatnak olyan jelentős különbségek az…

Tovább... Elvi jelentőségű állásfoglalásában a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy az informatikai rendszerek biztonságával és azok tanúsíttatásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések nem tartoznak a General Good („közjó”) védelme érdekében betartandó magyar jogszabályok közé és így azok nem vonatkoznak a tagállami (külföldi) biztosítók magyarországi fióktelepeire