Posted in Biztosítók Reorganizációja Viszontbiztosítás

Új fenomén a magyar biztosítási jogban: a biztosítottak közvetlen perlési joga a viszontbiztosítóval szemben a direkt biztosító csődje esetén

Ritka kivételtől eltekintve világszerte tartja magát az a biztosítási jogi premissza, hogy a biztosított és a viszontbiztosító közötti jogviszony hiányában a biztosított nem érvényesíthet közvetlenül…

Tovább... Új fenomén a magyar biztosítási jogban: a biztosítottak közvetlen perlési joga a viszontbiztosítóval szemben a direkt biztosító csődje esetén
Posted in Versenyjog & Biztosítás

A GVH szerint a MABISZ Etikai- és Versenykódexe az Fttv. hatásköri szabályainak alkalmazásában nem minősül olyan magatartási kódexnek, melynek megsértése esetén az MNB járhatna el

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Vj-76/2015. számú – kötelezettségvállalással zárult – ügyében a Gazdasági Versenyhivatalnak állást kellett foglalnia abban…

Tovább... A GVH szerint a MABISZ Etikai- és Versenykódexe az Fttv. hatásköri szabályainak alkalmazásában nem minősül olyan magatartási kódexnek, melynek megsértése esetén az MNB járhatna el
Posted in Vezető Tisztségviselők Felelőssége & Biztosítása

A Ptk. Novella 2016. július 1. napjával hatályon kívül helyezte a jogi személyek vezető tisztségviselőinek közvetlen deliktuális felelősségét kimondó, sokat vitatott és valóban jelentős értelmezési kockázatot hordozó Ptk. 6:541. §-t

A 2016. július 1. napján hatályba lépett Ptk. Novella visszaállítja a korábbi Gt. azon főszabályát, hogy a vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek…

Tovább... A Ptk. Novella 2016. július 1. napjával hatályon kívül helyezte a jogi személyek vezető tisztségviselőinek közvetlen deliktuális felelősségét kimondó, sokat vitatott és valóban jelentős értelmezési kockázatot hordozó Ptk. 6:541. §-t
Posted in Viszontbiztosítás

A biztosítási szerződésben kikötött ’Simultaneous Payment Clause’ érvényességének megítélése a magyar jogban egy friss Kúriai döntés tükrében

Ritka eset, hogy egy építés kivitelezési szerződés tárgyában hozott ítéletnek kihatása legyen a biztosítási jogi gyakorlatra. A Kúria közelmúltban hozott, Pfv.V.21.690/2014. számú ítélete ezen kivételek…

Tovább... A biztosítási szerződésben kikötött ’Simultaneous Payment Clause’ érvényességének megítélése a magyar jogban egy friss Kúriai döntés tükrében
Posted in Biztosításközvetítés Felügyeleti Jog

A szerződő fél (block policy holder) biztosításközvetítői minősége csoportos biztosítások esetén – Paradigmaváltás körvonalazódik az MNB értelmezési gyakorlatában

Új irányokat nyithat és a meglévő piaci konstrukciók felülvizsgálatát indíthatja el az a látszólag ellentmondásos, szakmai szempontból kifogásolható felügyeleti állásfoglalás, mely a Magyar Nemzeti Bank…

Tovább... A szerződő fél (block policy holder) biztosításközvetítői minősége csoportos biztosítások esetén – Paradigmaváltás körvonalazódik az MNB értelmezési gyakorlatában
Posted in Alkotmányjog & Biztosítás Biztosítók Reorganizációja Felügyeleti Jog

A francia alkotmánybíróság megsemmisítette a fizetési nehézséggel küzdő biztosítók állományának kényszerátruházását lehetővé tevő törvényi rendelkezéseket, mert azok sértik a biztosítók tulajdonhoz való jogát

A francia alkotmánybíróság 2015. február 6. napján hozott határozatában alkotmányellenesnek nyilvánította a Pénzügyi és Tőkepiaci Törvény (Code monétaire et financier, CMF) L 612-33 §5 számú…

Tovább... A francia alkotmánybíróság megsemmisítette a fizetési nehézséggel küzdő biztosítók állományának kényszerátruházását lehetővé tevő törvényi rendelkezéseket, mert azok sértik a biztosítók tulajdonhoz való jogát
Posted in Biztosításközvetítés

A biztosítási alkuszok által kezelt ügyfélpénzek védelmének hazai szabályozása és funkcionálása egy esetleges fizetésképtelenség esetén – A Lehman Brothers International (Europe) (in administration) v CRC Credit Fund ügy tanulságai de lege ferenda

Hazai léptékkel mérve felfoghatatlan tétre menő kérdéssé éleződött ki a közelmúltban a Lehman Brothers International (Europe) csődeljárásában az, hogy vajon mitől válik az ügyfélpénz a…

Tovább... A biztosítási alkuszok által kezelt ügyfélpénzek védelmének hazai szabályozása és funkcionálása egy esetleges fizetésképtelenség esetén – A Lehman Brothers International (Europe) (in administration) v CRC Credit Fund ügy tanulságai de lege ferenda
Posted in Versenyjog & Biztosítás

Az Európai Unió Bírósága szerint a közösségi jog sérelme nélkül zárható ki a közbeszerzési eljárásból az, aki bírsággal sújtott versenyjogsértést követett el – Ítélet a C-470/13. Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyben

A C-470/13. számú Generali-Providencia Biztosító Zrt. vs. Közbeszerzési Döntőbizottság ügyben az Európai Unió Bírósága úgy foglalt állást, hogy az EUMSZ 49. cikkével és az EUMSZ…

Tovább... Az Európai Unió Bírósága szerint a közösségi jog sérelme nélkül zárható ki a közbeszerzési eljárásból az, aki bírsággal sújtott versenyjogsértést követett el – Ítélet a C-470/13. Generali-Providencia Biztosító Zrt. ügyben
Posted in Adójog & Biztosítás EUB joggyakorlat & biztosítás Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

A külföldi vállalkozás és az EU tagállambeli, HÉA csoporthoz tartozó fióktelepe közötti ügylet forgalmi adó szempontú minősítése – Ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága a C-7/13 Skandia America Corporation ügyben

Forgalmi adó ügyben az utóbbi évek egyik legjelentősebb ítéletét hozta az EuB a C-7/13 Skandia America Corporation ügyben. A 2014. szeptember 17. napján kihirdetett ítéletében…

Tovább... A külföldi vállalkozás és az EU tagállambeli, HÉA csoporthoz tartozó fióktelepe közötti ügylet forgalmi adó szempontú minősítése – Ítéletet hozott az Európai Unió Bírósága a C-7/13 Skandia America Corporation ügyben
Posted in Biztosításközvetítés

Az új Polgári Törvénykönyv közvetítői szerződésekre vonatkozó szabályai és a biztosítási alkuszi megbízás

A 2014. március 15. napján hatályba lépett új Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény a biztosítási alkuszi megbízások területén olyan jelentős változásokat hozott, mely…

Tovább... Az új Polgári Törvénykönyv közvetítői szerződésekre vonatkozó szabályai és a biztosítási alkuszi megbízás