Internetes repülőjegy értékesítési folyamatba integrált biztosításkötés ügyében mondta ki az Európai Unió Bírósága, hogy ott ahol a fogyasztó kifejezett nyilatkozatához kötött a többletszolgáltatás igénybe vétele, az opt-out lehetőség felkínálása nem kielégítő

Ítéletet hozott az Európai Bíróság az eBookers.com Deutschland GmbH vs. BVV ügyben (C-112/11), melyben kimondta, hogy az interneten történő repülőjegy értékesítés során a repülőút értékesítője nem alkalmazhatja alapbeállításként az útlemondási biztosítást. Az Európai Bíróság hivatkozott ítélete egyértelmű állásfoglalást ad az irányadó 1008/2008. számú Rendelet mikénti értelmezéséről, és jól lehet a konkrét ügyben egy útlemondási biztosítást állítottak be alapból a repülőjegy vásárlási folyamatba, az ítélet utazási biztosításokra ugyanúgy megfelelően irányadó lehet.

Az ügyben szereplő ebookers.com egy internetes portálon keresztül repülőutakat közvetít. Az ügy alapjául szolgáló tényállás szerint, amikor a repülőjegy foglalási folyamat során egy ügyfél kiválasztott egy meghatározott repülőutat, az oldal jobb felső részén található, „az Ön jelenlegi utazási költségei” felirat alatt megjelent egy költségkimutatás, mely a kiválasztott repülőút költségei mellett tartalmazza az „adók és illetékek” összegét, valamint alapbeállításként az „útlemondási biztosítással” kapcsolatos költségeket is. E költségek teljes összege képezte az „utazás teljes árát”, melyet az ügyfél a foglalás véglegesítése esetén, egy összegben fizetett meg az ebookers.com-nak, utóbbi pedig ebből kifizette a jegyárat az érintett légitársaságnak, az adókat és illetékeket a jogosultaknak, az útlemondási biztosítás költségeit pedig a biztosítónak. Amennyiben az ügyfél nem kívánta igénybe venni az útlemondási biztosítást, a honlap alján találhatott egy tájékoztatást a követendő ún. opt-out eljárásról, amely szerint kifejezetten el kellett utasítani az alapból beállított útlemondási biztosítási opciót, ha azt az ügyfél nem kívánta megvásárolni.

A német fogyasztóvédelmi szövetség (BVV) a repülőút közvetítés ezen módját ellentétesnek találta az Európai Unió 1008/2008. számú Rendelete 23. cikkének (1) bekezdésével, melynek értelmében lehetővé kell tenni a fogyasztók számára, hogy a különböző légitársaságok légi járataira vonatkozó árakat hatékonyan összehasonlíthassák. Ennek érdekében pedig a fogyasztó által fizetendő, a légi járatokra vonatkozó, az összes adó, illeték és pótdíj felszámításával kialakított teljes árat minden esetben fel kell tüntetni, továbbá a választható felárakat egyértelmű, átlátható és világos formában fel kell tüntetni minden jegyfoglalási folyamat kezdetén, azok elfogadásához pedig az ügyfél kifejezett nyilatkozata szükséges. Ennek megfelelően a BVV keresetet nyújtott be és követelte az ebookers.com-tól, hogy szüntesse meg az internetes portálján kialakított járatfoglalási folyamat keretében az utazás lemondására szolgáló biztosítás alapból való beállítását.

A peres felek között értelmezési vita alakult ki abban a kérdésében, hogy a Rendelet fent hivatkozott bekezdése vonatkozik e a repülőutakkal összefüggő azon költségekre is, amelyek harmadik személyek (jelen ügyben az útlemondási biztosítást kínáló biztosító) által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben merülnek fel, és amelyeket a repülőút közvetítője egy összegben, a légi viteldíjjal együtt vet ki az utasra. Ennek okán az ebookers.com fellebbezése folytán eljáró Tartományi Bíróság előzetes döntéshozatal iránti kérelemmel fordult az Európai Unió Bíróságához. Kérdésével a kérdést előterjesztő bíróság lényegében azt kívánta megtudni, hogy a „választható felárak” fogalmát akként kell e értelmezni, hogy abba beletartoznak a repülőúttal összefüggő olyan szolgáltatások árai is, mint az útlemondási biztosítás, amelyeket egy, a légitársaságtól eltérő fél nyújt, és amelyeknek díját az ebookers.com egy összegben, a légi viteldíjjal együtt veti ki az ügyfélre.

Az Európai Unió Bírósága kifejtette, hogy a Rendelet 23. cikke (1) bekezdése a légi járatokra vonatkozó árakkal kapcsolatos tájékoztatást és átláthatóságot garantálja, következésképpen a rendelkezés az e szolgáltatásokat igénybe vevő ügyfél védelmét biztosítja. A választható felárak így olyan szolgáltatásokhoz kapcsolódnak, amelyek magához a légi járathoz képest „többletet” jelentve nem kötelezőek, és nem is elengedhetetlenek az utas vagy áruszállításhoz, ezért az ügyfél választhat elfogadásuk vagy elutasításuk között. Tekintve, hogy az ügyfelet megilleti a választás joga, az ilyen felárakat egyértelműen, átláthatóan és világosan közölni kell az ügyféllel a jegyfoglalási folyamat kezdetén, azok elfogadásához pedig az ügyfél kifejezett nyilatkozata szükséges.

Az Európai Unió Bírósága rámutatott, hogy ez az értelmezés felel meg a fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU Irányelv 22. cikkében általános jelleggel előírtaknak is, miszerint ha a kereskedő a megegyezés szerinti, a fő szerződéses kötelezettsége teljesítéséért járó ellenértéken felül további pénzbeli követeléssel él, a fogyasztót mindaddig nem köti az ajánlat, amíg e többletösszeg megfizetéséhez kifejezetten hozzá nem járult, mivel e hozzájárulásra nem lehet olyan alapértelmezett opciók alkalmazása útján következtetni, amelyeket a fogyasztónak a többletösszeg fizetésének elkerülése érdekében el kell utasítania.

A fenti megfontolásokra tekintettel az Európai Unió Bírósága leszögezte, hogy az 1008/2008. számú rendelet 23. cikke (1) bekezdésének utolsó mondatában szabályozott „választható felárak” fogalmát akként kell értelmezni, hogy abba beletartoznak a repülőúttal összefüggő olyan szolgáltatások árai, mint a harmadik fél által nyújtott útlemondási biztosítás, és amelyeknek díját a repülőút közvetítője egy összegben, a légi viteldíjjal együtt számlázza ki az ügyfélnek.

Author: Dr. Molnár István