Posted in Vagyonbiztosítás

COVID-19 Litigation – Louisiana állam egyik helyi bíróságán benyújtották az első keresetet, amely annak megállapítását célozza, hogy az alperes Lloyd’s szindikátus perbeli üzemszünet-biztosítási kötvénye fedezetet nyújt a koronavírus járvány és a jogalkotó állam korlátozó intézkedései által a felperesi étteremnek okozott pénzügyi veszteségekre

A történelmi példák azt mutatják, hogy a biztosítási fedezetkeresés és kötvény értelmezés körében a legkétségbeesettebb és egyúttal legkreatívabb próbálkozásokat a nagy kataklizmák hívják életre. Hazánkban…

Tovább... COVID-19 Litigation – Louisiana állam egyik helyi bíróságán benyújtották az első keresetet, amely annak megállapítását célozza, hogy az alperes Lloyd’s szindikátus perbeli üzemszünet-biztosítási kötvénye fedezetet nyújt a koronavírus járvány és a jogalkotó állam korlátozó intézkedései által a felperesi étteremnek okozott pénzügyi veszteségekre
Posted in Kartell Kártérítés

Az Európai Unió Bírósága egy kartell kártérítési ügyben hozott elvi jelentőségű döntésében kimondta, hogy az EU jog tényleges érvényesülésének biztosítása érdekében a gazdasági folytonosság kritériumát ugyanúgy alkalmazni kell a kartell okozta károk megtérítéséért való felelősség betudására, mint a bírságok kiszabásával kapcsolatban, azaz a megszűnt kartellező vállalkozás gazdasági folytonosságát biztosító vállalkozás nem csak a versenybírság megfizetéséért, hanem a kartell magánjogi (kártérítési) következményeiért is felel

Az Európai Unió Bírósága (EUB) a finn vonatkozású C-724/17 számú Vantaan kaupunki ügyben a kartelljogsértésből eredő károk megtérítésére kötelezhető személyek meghatározása kapcsán adott markáns, magánjogi…

Tovább... Az Európai Unió Bírósága egy kartell kártérítési ügyben hozott elvi jelentőségű döntésében kimondta, hogy az EU jog tényleges érvényesülésének biztosítása érdekében a gazdasági folytonosság kritériumát ugyanúgy alkalmazni kell a kartell okozta károk megtérítéséért való felelősség betudására, mint a bírságok kiszabásával kapcsolatban, azaz a megszűnt kartellező vállalkozás gazdasági folytonosságát biztosító vállalkozás nem csak a versenybírság megfizetéséért, hanem a kartell magánjogi (kártérítési) következményeiért is felel