Posted in Biztosításközvetítés

A Magyar Nemzeti Bank állásfoglalásban értelmezte, hogy a Biztosítási Törvény kivételszabálya alapján a biztosítási alkuszok milyen értékesítési szituációban tekinthetnek el piacelemzési kötelezettségüktől

A Biztosítási Törvény egyik nagy áttörést hozó rendelkezése a Bit. 398. § (4) bekezdése volt, amely szűk körben ugyan, de kivételesen lehetővé tette / teszi…

Tovább... A Magyar Nemzeti Bank állásfoglalásban értelmezte, hogy a Biztosítási Törvény kivételszabálya alapján a biztosítási alkuszok milyen értékesítési szituációban tekinthetnek el piacelemzési kötelezettségüktől
Posted in InsureTech Légiközlekedés & Biztosítás

Egyedülálló blockchain alapú okosbiztosítási termékkel lépett piacra az AXA, amely egy repülőjárat késése esetén közvetlen, automatizált kárrendezést nyújt a biztosítottaknak

Új generációs biztosítási terméket vezetett be az AXA biztosító a közelmúltban. A “fizzy” névre hallgató szolgáltatás több szempontból is forradalmi: az elektronikus úton megkötött, blockchain-ben…

Tovább... Egyedülálló blockchain alapú okosbiztosítási termékkel lépett piacra az AXA, amely egy repülőjárat késése esetén közvetlen, automatizált kárrendezést nyújt a biztosítottaknak
Posted in Vagyonbiztosítás

A német pénzügyi felügyelet (BaFin) biztosítható kockázatnak tekinti a kiberzsarolás alapján követelt és fizetett váltságdíjakat

A német pénzügyi felügyelet (BaFin) 2017. szeptemberi, havonta megjelenő kiadványában a kiberzsarolás alapján kifizetett összegek (váltságdíjak) biztosíthatóságával kapcsolatos állásfoglalást tett közzé. A BaFin ezentúl engedélyezi,…

Tovább... A német pénzügyi felügyelet (BaFin) biztosítható kockázatnak tekinti a kiberzsarolás alapján követelt és fizetett váltságdíjakat
Posted in Gépjármű-felelősségbiztosítás

Automatizált gépjárművek üzemelésével összefüggő kártérítési és biztosítási jogi tendenciák – kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás vs. kötelező termékfelelősség biztosítás

Csendes forradalom zajlik az autóiparban, mely idővel alapvető változásokat idéz elő a biztosítási iparágban is. A gépjárművek fejlesztésében az utóbbi időben világszerte egyre inkább előtérbe…

Tovább... Automatizált gépjárművek üzemelésével összefüggő kártérítési és biztosítási jogi tendenciák – kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás vs. kötelező termékfelelősség biztosítás
Posted in Adatvédelem & Közvetlen Üzletszerzés

Az Európai Unió új adatvédelmi rendeletének (GDPR) hatása a biztosítók és a biztosításközvetítők adatkezelési tevékenységére

A szemünk előtt és mindannyiunk aktív részvételével az arany és az olaj után az adat vált a gazdaság legjelentősebb erőforrásává. A világ öt legértékesebb tőzsdén…

Tovább... Az Európai Unió új adatvédelmi rendeletének (GDPR) hatása a biztosítók és a biztosításközvetítők adatkezelési tevékenységére
Posted in Felügyeleti Jog Letelepedés & szolgáltatásnyújtás szabadsága

Elvi jelentőségű állásfoglalásában a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy az informatikai rendszerek biztonságával és azok tanúsíttatásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések nem tartoznak a General Good („közjó”) védelme érdekében betartandó magyar jogszabályok közé és így azok nem vonatkoznak a tagállami (külföldi) biztosítók magyarországi fióktelepeire

Magyarország Európai Uniós csatlakozása óta sok esetben megtapasztalhatta a hazai biztosítási szektor, hogy még a közösségi szinten harmonizált jogterületeken is adódhatnak olyan jelentős különbségek az…

Tovább... Elvi jelentőségű állásfoglalásában a Magyar Nemzeti Bank kimondta, hogy az informatikai rendszerek biztonságával és azok tanúsíttatásával kapcsolatos jogszabályi rendelkezések nem tartoznak a General Good („közjó”) védelme érdekében betartandó magyar jogszabályok közé és így azok nem vonatkoznak a tagállami (külföldi) biztosítók magyarországi fióktelepeire
Posted in Biztosítók Reorganizációja Viszontbiztosítás

Új fenomén a magyar biztosítási jogban: a biztosítottak közvetlen perlési joga a viszontbiztosítóval szemben a direkt biztosító csődje esetén

Ritka kivételtől eltekintve világszerte tartja magát az a biztosítási jogi premissza, hogy a biztosított és a viszontbiztosító közötti jogviszony hiányában a biztosított nem érvényesíthet közvetlenül…

Tovább... Új fenomén a magyar biztosítási jogban: a biztosítottak közvetlen perlési joga a viszontbiztosítóval szemben a direkt biztosító csődje esetén
Posted in Versenyjog & Biztosítás

A GVH szerint a MABISZ Etikai- és Versenykódexe az Fttv. hatásköri szabályainak alkalmazásában nem minősül olyan magatartási kódexnek, melynek megsértése esetén az MNB járhatna el

Az E.ON Energiakereskedelmi Kft. és az AEGON Magyarország Általános Biztosító Zrt. Vj-76/2015. számú – kötelezettségvállalással zárult – ügyében a Gazdasági Versenyhivatalnak állást kellett foglalnia abban…

Tovább... A GVH szerint a MABISZ Etikai- és Versenykódexe az Fttv. hatásköri szabályainak alkalmazásában nem minősül olyan magatartási kódexnek, melynek megsértése esetén az MNB járhatna el
Posted in Vezető Tisztségviselők Felelőssége & Biztosítása

A Ptk. Novella 2016. július 1. napjával hatályon kívül helyezte a jogi személyek vezető tisztségviselőinek közvetlen deliktuális felelősségét kimondó, sokat vitatott és valóban jelentős értelmezési kockázatot hordozó Ptk. 6:541. §-t

A 2016. július 1. napján hatályba lépett Ptk. Novella visszaállítja a korábbi Gt. azon főszabályát, hogy a vezető tisztségviselő által e jogkörében eljárva harmadik személynek…

Tovább... A Ptk. Novella 2016. július 1. napjával hatályon kívül helyezte a jogi személyek vezető tisztségviselőinek közvetlen deliktuális felelősségét kimondó, sokat vitatott és valóban jelentős értelmezési kockázatot hordozó Ptk. 6:541. §-t
Posted in Viszontbiztosítás

A biztosítási szerződésben kikötött ’Simultaneous Payment Clause’ érvényességének megítélése a magyar jogban egy friss Kúriai döntés tükrében

Ritka eset, hogy egy építés kivitelezési szerződés tárgyában hozott ítéletnek kihatása legyen a biztosítási jogi gyakorlatra. A Kúria közelmúltban hozott, Pfv.V.21.690/2014. számú ítélete ezen kivételek…

Tovább... A biztosítási szerződésben kikötött ’Simultaneous Payment Clause’ érvényességének megítélése a magyar jogban egy friss Kúriai döntés tükrében